Ehitusluba

Ehitusluba

Ehitusluba on kohaliku omavalitsuse poolt väljastatav dokument, mis tõendab, et ehitise omanikul on luba alustada ehitustegevusega. Ehitusloa taotlemise eelduseks on kehtiv detailplaneering või projekteerimistingimused, mille kohta saab infot kohalikust omavalitsusest ja mille alusel alustatakse projektdokumentatsiooni koostamist.

Ehitusloa menetlus sisaldab:

  • projekteerimistingimuste taotlemine kohalikust omavalitsusest
  • kliendi esindamist vajalikes asutustes
  • suhtlemist vajalike ametnikega
  • vajalike vormide ja dokumentide täitmist ning esitamist
  • vajadusel teostame puuduvad mõõdistused (hinnapakkumise alusel)
  • valminud ehitusprojekti kooskõlastamine vajalikes ametiasutustes
  • ehitusloa taotlemine